КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Дератизация

Фирма КОНТИКИ е от основоположниците на професионалната дератизация в България, начело със старши научен сътрудник I степен проф. Христо Анастасов Контев.
През социализма проф. Христо Анастасов Контев изпитва в цяла България редица химични вещества от западните фирми, за контрол на битови и полеви гризачи. Внедрява в България антикоагулантните за употреба като нов съвременен метод за контролиране на популацията от гризачи.

Като безспорен лидер в дератизацията от десетилетия насам КОНТИКИ извършва професионални обработки срещу гризачи на територията на цяла Североизточна България.

Дератизацията метод и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции и вредители на селскостопанско и друго имущество.Основната цел на дератизацията е да се постигне трайно освобождаване на цели райони или стопанства от гризачи. 

КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации. 

Специалистите на КОНТИКИ могат да извършат дератизация във вашият обект при заявка от ваша страна. При нужда може да се сключи договор за ДДД дейност.