КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Започва контрола на комарите край морето. 2012 година

Областният управител подписа Договор с изпълнителя на обществена поръчка „Контики" ООД Добрич. Предмет на поръчката е: „Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012г."

Съгласно договора, изпълнителят приема да извърши услуги по дезинсекция срещу комари на територията на областта с наземна техника. Договорът регламентира определените площи за третиране, броя на обработките по общини, препарати, които ще се ползват и техните цени. Договорът е в сила до 1 септември 2012 г.    

Изпълнението на дейностите в борбата за намаляване на популацията на комари през летния сезон ще се осъществява по определен и съгласуван с кметове и институции график, като за месец юли са определени датите в периода от 2-ри до 5-и юли включително.

Всички обработки, свързани с ларвицидната и имагоцидната борба с комарите, които ще се извършват с наземна техника, са координирани при спазване на изискванията на Наредба №15 от 8 Април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и с кметовете на населените места в съответната община и техните съседни – Соколово, Карвуна, Оброчище, Храброво, Рогачево, община Балчик, гр. Каварна и община Каварна.
    
Изпълнението на дейностите в борбата за намаляване на популацията на комари през летния сезон се осъществява по определен и съгласуван с кметове и институции график, след като Областният управител подписа Договор с изпълнителя на обществена поръчка „Контики" ООД Добрич. Предмет на поръчката е: „Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба с комарите в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2012 г". Договорът е в сила до 1 септември 2012 г.

Заявка за дезинсекция срещу комари:
пишете ни