Меню

Битови вредители


         Битови неприятели - информация за вредителите и тяхната биология. Тук ще откриете най - често срещаните бинови вредители от ежедневието на хората. Подробна информация за всеки един от тях ще открието по - долу в описанието им. В случай, че имате нужда от подробна информация или услуга за унижощението им винаги сме готови да ви помогнем. Надяваме се, че информацията от КОНТИКИ ще Ви бъде полезна.
 
         Голяма част от битовите неприятели са насекомите. Те са 
 са клас безгръбначни трипластни животни от тип членестоногиЕнтомолозите различават около 900 хиляди вида насекоми. Te са най-голямата група животни в света. На човек се падат по около 300 милиона от тях. Тези организми са първата голяма група животни, излезли на сушата през геоложкия период карбон (преди 359 до 299 милиона години). Почти пълното отсъствие на конкуренция довело до възникване на голямо разнообразие и позволило на насекомите да заемат почти всяка екологична ниша. По-късно те придобили приспособления за летене, което още повече разширило заеманата от тях територия. Въпреки разнообразието си, те имат някои общи белези. Един от тях е хитиновата обвивка. Тя служи като външен скелет на тялото и предпазва животното от вредни външни въздействия. Тялото на всички насекоми се състои от глава, гърди и коремче. На главата имат един чифт антени и един чифт фасетни очи. Притежават също 3 чифта устни, по-често два чифта крилца и три двойки крака

         Най-примитивните насекоми са безкрили.Другите могат да се разделят на насекоми, неспособни да сгъват крилата си и такива, които сгъват крилата си. Последната група може да се класифицира според типа на развитието си – пряко, непряко (непълно превръщане) и метаморфозно (пълно превръщане).

          Нашият екип с радост ще Ви консултира и помогне при всеки възникнал казус по време на бъдещата ни дейност. Може да се свържете с нас на телефон 058/603219 и 0893527129 или да ни пишете тук