КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Пръскачки
Инсектицидни лампи
Насекоми
Гризачи
Дезинфектанти