КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

За нас

КОНТИКИ e eкип от опитни професионалисти - ентусиазирани, целеустремени и активни хора, които по най - оптимален начин използват своя потенциал при всяка поставена цел от 1990 година до днес.

Доверието, което изградихме през десетките години до днес, ни задължава да дадем най - доброто от себе си,
за да продължим  да бъдем
лидери в Североизточна България! Ние предлагаме на нашите партньори и приятели качествени продукти и ефeктивни услуги на конкурентни цени. 

Фирма Контики, гр. Добрич с дългогодишен опит предлага следните услуги на територията на
Североизточна България :

Фумигация - на зърнена продукция срещу складови вредители в мелници, складове, силози, липове, кораби, контейнери, производствени помещения и прилежащи площи
- Дератизация - метод и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции и вредители на селскостопанско и друго имущество.
- Дезинсекция методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.
- Дезинфекция - методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. 
- Продукти за растителна защита и биоциди  - широка гама продукти за контрол на вредители.

​Като лидер на територията на Североизточна България  извършва професионални обработки срещу хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки, мухи, оси , вредни гризачи (мишки, плъхове и др.) на частни и обществени сгради, еднократно или с абонаментни ДДД договори

КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации. 

КОНТИКИ членува в Национална Асоциация по Пест Контрол - България - НАПКБ; Българска Асоциация по Растителна Защита - БАРЗ и Българска Асоциация на Лицензираните Фумигатори Обеззаразители - БАЛФО.