КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

За нас

КОНТИКИ ООД e eкип от опитни професионалисти - ентусиазирани, целеустремени и активни хора, които по най - оптимален начин използват своя потенциал при всяка поставена цел.

Доверието, което изградихме през десетките години до днес, ни задължава да дадем най - доброто от себе си, за да продължим  да бъдем лидери в Североизточна България! Ние предлагаме на нашите партньори и приятели качествени продукти и ефeктивни услуги на конкурентни цени. 

Фирма Контики, гр. Добрич с дългогодишен опит предлага следните услуги на територията на
Североизточна България :

Фумигация - на зърнена продукция в мелници, складове, силози, кораби, контейнери и липове.
- Дератизация - метод и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции и вредители на селскостопанско и друго имущество.
- Дезинсекция методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.
- Дезинфекция - методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. 
- Продукти за растителна защита и биоциди  - широка гама продукти за унищожение на
битови и полеви вредители.

​Като лидер на територията на Североизточна България  извършва професионални обработки срещу хлебарки, бълхи, кърлежи, мравки, мухи, оси , вредни гризачи (мишки, плъхове и др.) на частни и обществени сгради, еднократно или с абонаментни ДДД договори

КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации. 

Контики ООД е член на БАПК (Българска Асоциация по Пест Контрол) и БАЛФО ( Българска Асоциация на Лицензираните Фумигатори Обеззаразители ) и БАРЗ ( Българска Асоциация по Растителна Защита )