Меню

Фумигация


Фумигация
КОНТИКИ e eкип от опитни професионалисти - ентусиазирани, целеустремени и активни хора, които по най - оптимален начин използват своя потенциал при всяка поставена цел от 1990 година до днес. 

Доверието, което изградихме през десетките години до днес, ни задължава да дадем най - доброто от себе си, за да продължим  да бъдем лидери в Североизточна България! Ние предлагаме на нашите парньори и приятели качествени и ефиктивни продукти и услуги на конкурентни цени. 

КОНТИКИ е от основоположниците на професионалната фумигация в България. 

Дейността ни се ръководи от Христо Кирилов Контев, който е:
- Агроном растителна защита Аграрен университет - Пловдив.
- Ръководител ДДД услуги ( Дератизация, Дезинсекция ) - НЦЗПБ, София.
- Техник-Технолог в хранително-вкусовата промишленост - Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи
- Технолог - Фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители - Лесотехнически Университет, София.

От десетилетия насам КОНТИКИ извършва професионални обработки.
ФУМИГАЦИЯ на зърно и стоки срещу складови вредители в:
- мелници; зърно бази - складове и силози;
- преработващи предприятия от хранително-вкусовата промишленост и прилежащи площи.
- кораби, шлепове, вагони, контейнери.
Дезинсекция и обеззаразяване на силози, складове, мелници,производствени помещения и прилежащи площи.

КОНТИКИ предлага изследване на проби от зърно, брашно и др. за определяне структурата на насекомите и степента на зараза.Определяне на скрита зараза.Мониторинг на съхранявата продукция,температура и влажност на продукцията. Консултации за зърносъхранение.

Фирмата извършва консултации при проектиране на сгради и съоръжения за съхранение на зърнена продукция и стоки; преработка на фуражи; почистващи фабрики и други промишлени сгради. 
Подготвя фирми по международните одити IFS, BRC, HACCP, ISO, Global Gap и други. 

Фумигацията е употреба на химични вещества в твърдо и газообразно състояние за унищожаване на складови вредители в мелници, складове, силози, контейнери, кораби и др.Основния фумигант, с който се извършва фумигацията е фосфороводород /фосфин/. Фосфороводородът /фосфин, PH3/, който се отделя унищожава вредителите във всички стадии на тяхното развитие. Той е отличен инсектицид и има изключителна проникваща способност, позволяваща му да преминава през плътно складирани стоки.

Най - използваните фумиганти в Българоия са делиция газтоксин на Delicia Freyberg GmbH Германия; магтоксин и фостоксин на Detia Degesch GmbH Германия  и куикфос на UPL.

За постигане на максимален ефект от фумигацията е необходимо да бъдат извършени подготвителни мероприятия и предоставена вярна информация за количеството фумигирана стока.
Фумигация цена - варира в зависимост от редица фактори и условия.