КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Продукти срещу гризачи
Дезинфектанти
Продукти срещу насекоми
Пръскачки и Технически средства