КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Дезинфектанти
Пръскачки и Технически средства
Продукти срещу насекоми
Продукти срещу гризачи