Меню

Дезинсекция - силози складове мелници и производства


Дезинсекция - силози складове мелници и производства
Как да се предпазят от вредители зърнените запаси в складовите помещения? 
КОНТИКИ, град Добрич от 1990 година извърша безкомпромисни обработки срещу вредители в помощ на всички земеделски стопани и търговци на зърно в Североизточна България! 

Дезинсекцията на складове и силози за зърно е процес, използван за премахване на вредители, като насекоми и гризачи, от съоръженията за съхранение на зърно. Целта на дезинсекцията е да се предотврати заразяването на зърното с вредители, което може да причини значителни икономически загуби и щети на съхраняваното зърно.

Вредителите, които могат да заразят зърното, включват:
Насекоми: като насекоми от съхранявани зърна (напр. бръмбари житна гъгрица и суринамски брашнояд, зърнен молец и молец по сушените плодове) и външни вредители (напр. гризачи, птици).
Гризачи: като мишки, плъхове и катерици. Методите за дезинсекция, използвани в складовете за зърно, включват:

Фумигация: използване на газови фумиганти, като фосфин или сулфурил флуорид, за унищожаване на вредители.
Топлинна обработка: използване на топлина за унищожаване на вредители.
Студено третиране: използване на ниски температури за унищожаване на вредители.
Физически контрол: използване на физически бариери, капани, феромони и методи за изключване, за да се предотврати навлизането на вредители в зоната за съхранение на зърно.
Химичен контрол: използване на инсектициди (пестициди) за унищожаване на вредителите.
Хигиена: поддържане на добри санитарни практики, включително почистване и премахване на отпадъци, за предотвратяване на нашествие от вредители.
Мониторинг: редовно наблюдение на складовете за зърно за признаци на нашествие от вредители и предприемане на бързи действия за предотвратяване на разпространението.

Дезинсекцията на зърнените складове и силози е важна поради няколко причини:
Безопасност на храните:
Дезинсекцията помага за предотвратяване на замърсяването на хранителните зърна с вредители и техните продукти, което може да представлява риск за човешкото здраве.

Качество на зърното: Дезинсекцията спомага за поддържане на качеството на съхраняваното зърно, като предотвратява повреда от вредители и разваляне.
Икономически загуби: Дезинсекцията може да помогне за предотвратяване на значителни икономически загуби поради нашествие от вредители и увреждане на съхраняваното зърно.
Защита на околната среда: Дезинсекцията помага да се предотврати разпространението на популациите на вредители в други области, което може да помогне за опазване на околната среда.
Дезинсекцията на складове и силози за зърно обикновено се извършва от обучени професионалисти, които следват установени протоколи и указания, за да гарантират ефективността и безопасността на процеса.