Меню
Препарат против кърлежи ЦИТРОЛ ФОРТЕ 150гр.

Препарат против кърлежи ЦИТРОЛ ФОРТЕ 150гр.

в наличност

Цитрол препарат против кърлежи и сколопендри ➤ Топ ценa 90.00 лева ➤ Бърза Доставка ➤ Поръчай онлайн ☎ 0893527129❗️️

90,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Цитрол Форте, прахообразен биоциден препарат. 
Препарат против кърлежи

Всеки наш клиент получава безплатен информационен бюлетин за кърлежите, както и консултация за препарати против кърлежи.

Формулировка на препарата:
Водно-омокрящ се прах в удобно дозирани, водоразтворими пликчета по 10 гр, общо 15 броя

Активно вещество на Цитрол Форте Вп:
циперметрин 40,0 g/ 100 g

Какъв е начина на приложение и област на препарата Цитрол Форте Вп:
Биоцид за контрол на летящи (мухи, комари, оси) и пълзящи насекоми (хлебарки, бълхи, мравки, люспеници, стоножки, ухолазки, скорпиони)
Чрез опръскване с ръчна или моторна пръскачка. Не е подгодящ за генератори за топъл аерозол!

Особености на препарата против кърлежи Цитрол Форте Вп:
Изключително дълъг остатъчен ефект дори и върху силно абсорбиращи повърхности като тухла, бетон, кал, дърво. Отличен провокиращ ефект, като изкарва дори и укрилите се насекоми. Мощен и бърз нок-даун ефект.

Стандартна доза :
Слаба заселеност: 1 пликче (10 гр) в 5 л вода за 100 м2
Силна заселеност: 2 пликчета (20 гр) в 5 л вода за 100 м2
Разходна норма: 5 литра работен разтвор за 100 м2

Достъп на хора и жовотни до третираните зони е разрешен след периода от 10 до 30 минути след добро проветрение.
 
  • Водно-омокрящ се прах с дълъг остатъчен ефект върху силно абсорбиращи повърхности
В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 2017
Марки PelGar International
Предпазни Мерки
GHS05: корозия GHS09 - околна среда Остра токсичност
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P264 Да се измие кожата старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P301+310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар