Меню
спестявате 9%
ДИМКА против молци, хлебарки, кожояди ДОБОЛ ФУМИГАТОР 100 ГР.

ДИМКА против молци, хлебарки, кожояди ДОБОЛ ФУМИГАТОР 100 ГР.

в наличност

Димка против молци, хлебарки кожояди Dobol professional fumigator 100грама за пълзящи 220м2 ; летящи 500м2

132,00 лв
120,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
ДИМКА против молци, хлебарки, кожояди ДОБОЛ ФУМИГАТОР 100 ГР.

Dobol professional fumigator

Вид на препарата: Димки по 100 грама
Активно вещество: 72 г/кг цифенотрин

Предназначение на димка против молци, хлебарки, кожояди Добол Фумигатор 100 гр.:
Област на приложение: инсектицид за борба с хлебарки, кожояди (Dermestes maculatus) и вредители по храните (Tribolium confusum, Plodia interpunctella) в жилищни и промишлени помещения, складове за храни и съоръжения за отпадъци. Категория на потребителите: професионална.

Вид на биоцидния препарат: Инсектицидна димка. Техническо устройство, което при добавяне на вода отделя инсектициден дим. Представлява херметично фолиран отгоре пластмасов контейнер с обозначено ниво, до което се сипва вода при задействане на устройството. В контейнера има тенекиена кутия, херметичо опакована в алуминиево фолио. Тенекиената кутия е разделена на две камери: едната съдържа гранули от активната част на препарата – 20 грама (или 100 грама за голямата димка), а другата – калциев оксид 76 грама (380 грама за голямата димка). Тенекиената кутия се поставя в напълнения с вода контейнер, съгласно обозначената върху корпуса посока.

Начин на употреба на димка против молци, хлебарки, кожояди Добол Фумигатор 100 гр.
Готова за приложение формулация (димка). Преди употреба помощенията се изпразват. Извеждат се хора, животни, изнасят се храни, напитки, аквариуми и чувстителните растения от зоната за третиране. Затварят се вратите и прозорците. Вратите на килери, шкафове и чекмеджета, които се намират в помещението се отварят. Пластмасовата кутия се поставя в средата на помещението. Разпечатва се и се налива вода до маркировачната линия. Тенекиената кутия се изважда от алуминиевото фолио и се поставя в пластмасовата кутия с червената страна нагоре. Димът започва да се отделя след 30 секунди и прониква в цепнатини, пукнатини и други нарушени повърхности, където се крият инсектите. При големи помещения се използват няколко димки, като се активира първо тази, която е най-отдалечена от изхода. Помещение остава затворено в продължение на най-малко 4 часа или една нощ, след което се проветрява в продължение на 1-2 часа. Няма опасност от оцветяване или остатъчни количества по третираните повърхности, дрехи или стени. Димката може да бъде използвана за обработка на помещения, в които се съхраняват книги, текстил, компютри и др.

Разходна норма: - За пълзящи насекоми (хлебарки и кожояди): 1 димка от 100 г/ 550 m3 (225 m2). - За летящи насекоми (молци по храните): 1 димка от 100 г/ 1250 m3 (500 m2). 

Мерки за оказване на първа помощ при работа с ДОБОЛ Фумигатор
При контакт с кожата: Незабавно да се свали замърсеното облекло. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и да се намажат с крем с Витамин Е или тоалетно мляко. При наличие на оплаквания да се потърси медицинска помощ.
При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.
При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. При неразположение или съмнение за отравяне незабавно да се потърси медицинска помощ.
При поглъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Устата да се изплакне с вода, без да се поглъща! Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.
Указания за лекаря: Направете стомашна промивка като внимавате да не се аспирира обратно стомашното съдържимо.
Няма специфичен антидот. Третирайте според симптомите. Прилагайте поддържаща терапия.

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и между приложението и достъпа на хора: При необходимост, обработката може да се повтори след 7 дни. Помещението се проветрява в продължение на 1-2 часа преди да се разреши достъпа на хора.

Съдържание: ДОБОЛ Фумигатор 480 г (100 г активна част и 380 г спомагателна). Партиден номер: виж маркировката. Дата на производство: виж маркировката. Дата на която изтича срокът на годност: 4 години от датата на производство.
В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 2025
Марки KWIZDA France
Размер продукт 12x12x12 см
Размер на опаковка 20x20x20 см
Предпазни Мерки
GHS05: корозия GHS08 - Опасност за здравето GHS09 - околна среда Остра токсичност
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P405 Да се съхранява под ключ.
P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането