Меню

Договор за ДДД услуги


Договор за ДДД услуги
КОНТИКИ Добрич извършва професионални ДДД обработки и Фумигация начело с ръководител на:
ДДД услиги и агроном Растителна Защита от 1990 година

Доверието, което изградихме през десетките години до днес, ни задължава да дадем най - доброто от себе си, за да продължим  да бъдем 
лидери в Североизточна България! Вашата сигурност без вредители е на първо място за нас. 

Ние предлагаме на нашите партньори и приятели качествени продукти и ефeктивни услуги на конкурентни цени. 

  • Итегрирания контрол на битови и складови вредители е наш основен предмет на дейност - фумигация на зърно, дезинсекция, дератизация, дезинфекция, мониторинг на съхранявана продукция и вредители. Пробонабиране от складове, силози, контейенри. Договори за ДДД и Фумигация.

Договорите за ДДД Услуги могат да бъдат ежемесечни или ежеседмични, като допълнителните условия по договора се договарят след извършен наш оглед на обекта. 
- Първоначалният оглед на обекта е необвързващ и без никакви скрити такси и неустойки. 
- Договорите ни включват всички необходими документи за РЗИ, БАБХ, IFS, BRC и други международни стандарти при одит.
Изготвяне на системи за самоконтрол и ХАСЕП.
- Третирания срещу всички видове вредители и патогени.
- Безплатна 24 часова консултация от безспорни специалисти с реален опит и дългогодишен стаж. 

Договори за ДДД услуги в обектите с обществено предназначение за районите на Добрич, Варна, Силистра, Шумен като: 

- частни обекти като хранителни магазини, ресторанти и кафенета, баничарници, пекарни, мелници, фуражни цехове, пакетиращи фирми, производвени заводи и фабрики.
- административните сгради и прилежащите им площи като детски градини, ясли, училища, болници, поликлиники,  
- производствените и складовите сгради и съоръжения и прилежащите им площи.
- жилищните сгради и прилежащите им площи.
- парковете, зелените площи и други места за отдих.
- елементите от инженерната инфраструктура на населените места - канализационни мрежи и съоръжения за отпадъчни води, депа за твърди отпадъци, топлофикационни, телекомуникационни, електроснабдителни съоръжения и др.
- обектите по чл. 129, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и селскостопански сгради и прилежащите им площи.
- други обекти и прилежащите им площи, в които се появяват вредители, които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните.

  • ​Като лидер на територията на Североизточна България  извършва професионални обработки срещу хлебарки, бълхи, кърлежи, дървеници, мравки, мухи, оси, паяци, каркаяци, дървояди,къртици,птици и вредни гризачи (мишки, плъхове, съсели, белки, и др.) на частни и обществени сгради, еднократно или с абонаментни ДДД договори. 


КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации.