Меню

Дезинсекция - насекоми


Дезинсекция - насекоми
КОНТИКИ извършва професионалната дезинсекция в България, начело с ръководител на ДДД дейност и агроном Растителна Защита от 1990 година.

Като безспорен лидер в дезинсекцията от десетилетия насам КОНТИКИ извършва професионални обработки срещу насекоми на територията на цяла Североизточна България.
Дезинсекциите са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

КОНТИКИ е лидер при дезинсекция на: 

Дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, дръвеници, мухи, оси, стършели и комари в частни и обществени сгради; обекти от Хранително-вкусовата промишленост; Ветеринарни обекти; Земеделски стопанства еднократно или с абонаментни ДДД договори. 

Дезинсекция срещу складови вредители в мелници, зърно бази - празни складове и силози, преработващи предприятия от хранително-вкусовата промишленост и прилежащи площи.

Дезакаризация срещу кърлежи в редица градове на територията на Североизточна България. 

Извършва обработки срещу кърлежи в частни домове, затворени комплекси, паркове и градини.
Вижте нашите препарати против кърлежи.

Извършва комплексна обработка ларвицидна и имагоцидна срещу комари в общините на територията на област Добрич (гр.Добрич, гр.Балчик, гр.Шабла, гр.Дуранкулак) през 2011 г. и 2012 г.  Комплексна обработка срещу кърлежи, ларвицидна и имагоцидна срещу комари на територията на град Добрич през 2014; 2018 и 2019 година. 

КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации. 

Направи запитване за Дезинсекция