Меню

Дезакаризация - кърлежи


Дезакаризация - кърлежи
КОНТИКИ извършва професионална дезакаризация на територията на цяла Североизточна България, начело с ръководител на ДДД дейност и агроном Растителна защита от 1990 година до днес. 

Дезакаризацията е специализирана част от Дезинсекцията, която е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на кърлежите. 

КОНТИКИ е доказан лидер при дезакаризация на частни и обществени: 

- градски паркове и футболни игрища
- обществени и административни обекти
- хотели и затворени комплекси
- детски градини, ясли и занимални
- училища, университети и други специализирани центрове за обучение
- животновъдни ферми и пасища
- частни домове, вили, комплекси, ресторанти и много други обекти

Доверието, което изградихме през десетките години до днес, ни задължава да дадем най - доброто от себе си, за да продължим да бъдем вашият най - сигурен партньор за качество в Североизточна България! 

Ние заставаме пред Вас с нашитето име, опит и труд, като Ви предлагаме безкомпромисно kачество и
eфикасност на нашите услуги и продукти, както и конкурентни цени. 

КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации. 

Направи запитване за Дезакаризация