Меню

Син Език по преживни животни в България


Син Език по преживни животни в България
Какво представлява болестта син език? BLUETONGUE disease of sheep
Болестта е вирусна и характерна за овце, говеда, кози и други домашни животни. Изключително важно е да се знае, че заболяването не е заразно и негови причинители са Culicoides (хапещи насекоми мухички). Знае се за над 24 серотипове на вируса в отделни части на света. Бактерията причинител на смъртност сред животните се развива с различно темпо в зависимост от вида серотип. Фактор за честите заболявания са куликоидите в зависимост от сезона. Средата на лятото и началото на есента е най-често срещана. Всеки животновъд при наличие на болестта е длъжен да съобщи на най-близкия ветеринарен лекар в съответната страна членка. 

Разпространение на заболяването син език по животните:
Разпространението се дължи на кръвосмучещи насекоми (куликоиди), които преди това са имали контакт с вече заразено преживно животно. Няма как да се направи заразяване с храна, вода и по въздух. Месото, млякото, труповете на умрелите животни и транспортните средства не са причина за предаването на болестта син език. За южната част на Европа, основен фактор при заразяването е Culicoides imicola.

Симптоми на син език:
Заболяването се развива с треска (висока телесна температура). Наблюдава се инфекция на лигавиците, възпаление на копитния венец, сърдечните и скелетните мускули. Езикът е с отток и подут (едематизиран), почти изпълва устната кухина, често с наситено син цвят, от където е произлиза и наименованието “син език“. От болестта най-често страдат овцете в България. Останалите животни, като говеда и кози боледуват по-рядко, като при говедата от значение е силата на вируса, в зависимост от което може и да не се проявят клинични признаци на заболяването. При тях вируса е в животното около 3 месеца.

Лечение на син език:
Животните с проявени клинични признаци се отделят в закрити помещения, обработени срещу насекоми и НЕ се третират с инсектицидни препарати, тъй като това може да се влоши състоянието им.
Прилагат се нестероидни противовъзпалителни средства, широкоспектърни антибиотици. При необходимост се прилага и общо укрепваща терапия – по преценка на лекуващия ветеринарен лекар 

Често задавани въпроси: 
Има ли опасност болестта син език да се предава на хора чрез контакт или консумация на месо от заразено животно?
Заболяването няма опасност да се предаде на човек и няма риск за разпространение с мляко и месо.Какво да предприема при наличие на син език във фермата ми?
Незабавно посетете и информирайте по подходящ начин, ветеринарен лекар, областна дирекция по безопасност на храните или общинските власти.

Има ли възможност за ваксиниране на животните срещу син език?
Преди започване на ваксинационната кампания трябва да бъде получено разрешение от Европейската Комисия и да бъде изготвен план за извършване на ваксинацията. Ваксината не е лечебно средство и е противопоказно да се ваксинират заразени животни. Ваксиниране може да започне само след прекратяване на епизоотичното разпространение на заболяването и при изясняване кои са засегнатите и незасегнатите територии в България. Съществен фактор е употребата на ваксина срещу точно определения серотип на вируса. По принцип с настъпването на зимата епизоотията от „син език” се прекратява, тъй като векторът за предаване на заболяването не е активен. Ако България получи разрешение от Европейската комисия – ваксини ще бъдат осигурени от държавата. Целта е ликвидиране на болестта в засегнатите райони и предотвратяване на разпространението й, както и намаляване на смъртността на животните и икономическите загуби на стопаните.

Кои животни трябва да бъдат ваксинирани срещу болестта син език, след разрешение на ЕК?
Всички говеда над три месечна възраст, а кози и овце на възраст над два месеца. Ваксинацията се извършва единствено от ветеринарен лекар!

Защо е забранена профилактичната ваксинация срещу син език?
Законодателството на Европейския Съюз не разрешава профилактична ваксинация, като предпазна мярка срещу навлизане на заболяването в държава членка. Разрешава се ваксинация при определени условия, в хода на борба с вече появило се огнище на заболяване. Това е така, тъй като вирусът има 24 серотипа (на територията на България тази година е установено наличието на серотип 4), а ваксина срещу един серотип не осигурява имунитет срещу останалите.

Кои животни са освободени от ваксинация срещу болестта син език?
Животни под дву месечна възраст не трябва да бъдат ваксинирани, както и животните, предназначени за клане и животните, за които е предопределено да отидат директно за клане преди навършване на шестмесечна възраст, също могат да се освободят от ваксинация.

Безопасна ли е ваксината срещу болестта син език?
Милиони дози на ваксина срещу болестта син език са били използвани в цяла Европа без никакви сериозни нежелани реакции. Това означава, че тези ваксини са едновременно безопасни и ефективни. Ваксинирането на заразени животни може да доведе до обостряне на инфекцията.

При ваксинация болестта син език следва ли да се отделя млякото и/или месото?
Липсва необходимост да се отделя млякото и/или месото.

Колко скоро след ваксинацията моите животни ще бъдат защитени от болестта син език?
Пълен имунитет срещу болестта се развива три седмици след завършване на ваксинацията.

Какво наблюдение ще бъде направено от държавните власти?
Правителството ще използва начини и средства за поръчка на ваксина, ще се наблюдава прилагането на ваксината в отделните стопанства. Ще се извърши изследване на някои овце, кози и едър рогат добитък, за да се увери, че това ваксиниране е извършено.

Безопасност на месо и мляко.
Консумирането на месо и мляко от заразени животни не е опасно за хората.
Съгласно ветеринарно-санитарните изисквания месо и мляко от овце, кози и едър рогат добитък, болни от син език или животни със съмнения за заболяването може да се консумира след задължителна топлинна обработка.

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни, Министерството на земеделието и храните информира всички животновъди – кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания през 2014 година в чиито ферми е констатирана болестта, относно:
  • При загуба/смърт на заявени за подпомагане животни в следствие „Син език”, стопаните е необходимо да уведомят областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.
  • Уведомяването се извършва чрез подаване на Заявление за форсмажор (по образец)
  • Към заявлението, се представят и доказателствени документи (протоколи от ветеринарно медицинските власти и екарисажни бележки), удостоверяващи загубата на животни в резултат от заболяването „Син език“.
  • Предвид продължителният период на разпространение на болеста, животновъдите могат да предоставят доказателствени документи за форсмажорни обстоятелства, и еднократно/наведнъж
  • Животните фигуриращи в описаните по-горе документи следва да са идентифицирани, посредством номер на ушна марка.