КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Домашна мишка

Домашна мишка ( род musculus )

Представители на род Mus в България са:
Mus spicilegus - Степна домашна мишка ; Mus macedonicus - Източносредиземноморска домашна мишка ;Mus musculus musculus - Обикновена домашна мишка ; Mus musculus domesticus - Домашна мишка
  •  
  • Външен вид:
  • Мишките имат малки размери ( дължината на главата и тялото е до 100 - 130 мм); дължината на опашката е не по - малка от 2/3 от дължината на главата и тялото, а понякога и по - дълга. Ушите са големи и закръглени, муцуната е скъсена. Опашката е покрита с тънки, къси, рядко разположени космици. Окраската е еднотонна - от светло- до тъмножълта или светлосива до тъмносиво-кафява; коремът е по светъл.

  • Жизнен цикъл:
  • Най - интензивно  е размножаването през пролетта и лятото. Женските раждат между 2-13 малки на едно котило, като бременността е 19 дни. Малките се раждат голи и слепи и достигат полова зрялост след 2 седмици. Една женска може да създаде около 7-10 поколения в продължение на целия си живот, който нормално е около 1 година. Домашните мишки изгражда гнездото си вътре в сградата или на открито, но винаги в близост до източника на храна. Когато излизат, не се отдалечава много от гнездото си. Обикновено избира любими места за хранене и ги посещава продължителен период от време. Много са активни на здрачаване и преди разсъмване. Възрастните консумират 3-5 гр храна дневно. Менюто им включва зърнени храни, семена, месо, фъстъчено масло, сладки течности, хлебарки, при стрес проявяват канибализъм. 

  • Стопанско и епидемиологично значение:
  • Заразяват храната. Причиняват неудобство в домовете на хората. Вредители на складирани храни и на селскостопански култури
  • Мишките от род Mus са носители на: лептоспири, салмонелни бактерии, листериози, адиаспиромикозата, на хламидии, резервоари на хеморагична треска с бъбречен синдром, на бруцелоза, Q - треска и туларемийни бактерии. 

Специалистите на КОНТИКИ ООД могат да заложат необходимите количества отрова срещу гризачи (Дератизация) във вашият обект при заявка от ваша страна.