КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Комари

Външен вид:

Комарите са летящи насекоми с един чифт крила и тънко издължено тяло. Окраската на тялото на комарите е различно в зависимост от вида и е най-често жълтеникава, кафява или сива. Антените на главата са дълги и с изразени четинки в зависимост от пола. Устният апарат е от пробиващо-смучещ тип. Женските често притежават дълъг хобот, завършващ с приспособление за пробиване.

Биология: 

Мъжките комари се хранят с нектари от цъфтящи растения, докато женските комари смучат кръв от различни гостоприемници – земноводни, влечуги, птици и бозайници. Кръвта е необходима за узряване на яйцата им.
У нас е установено, че 17 от 39  вида комари нападат човека. Повечето видове предпочитат да се изхранват с кръв извън помещенията, но има и такива, които нападат в жилищата на хората. Често при подходящи условия –топлина, влажност и наличие на наводнени мазета, асансьорни шахти и съдове с вода, някои видове комари могат да се развиват целогодишно в жилищата на хората.
След копулация женските комари смучат кръв от своите жертви и след узряването на яйцата, насекомите снасят в различни типове водоеми. Яйцата, ларвите и какавидите се развиват във водна среда.
Комарите са активни предимно вечер. Нападат около залез и рано сутрин.

Важно:
Комарите са преносители на болести, които често водят до летален край за ухапаните жертви. Малария, Жълта треска, Западнонилска треска, Тропическа треска.