КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Кърлежи

Кърлежите се хранят чрез кръвосмучене от бозайници, птици и др. Те са важен вектор
за разпространението на много инфекциозни болести.
В България са разпространени кърлежи, принадлежащи основно на родовете:
IxodesHyalommaDermacentor marginatusHaemophysalisRhipicephalus и Boophilus annulatus.


Твърдите кърлежи Ixodes Ricinus са най-често срещаните в България, както и по света. Те са малки, паразитират по овце, крави, едри домашни и горски животни. Трихостови са и се развиват за 2-3 години. Ларвите и нимфите се прицелват в дребни гризачи и животни. Иксодовият кърлеж обитава пасища, гори и планини, но напада също жилищни, градски площи и паркове. Паразитира главно в началото на пролетта и в късната есен.
Пренася Лаймска болест (Лаймска борелиоза), кърлежов енцефалит, туларимия и др.
 

Кръвосмучещите кърлежи обитават тревисто-храстови и горски местности и предпочитат високата влажност. Причакват жертвите си покрай пътеките, по които те се движат. Нападат обикновено сутрин като се ориентират по топлината и излъчваната от гостоприемника миризма. Впиват се с хоботче в тялото и се пускат, когато се напият с кръв. Този акт е различно продължителен при различните видове кърлежи.

Всеки наш клиент получава безплатен информационен бюлетин за кърлежите.
В него подробно е описан модела на поведение след ухапване от кърлеж и профилактика от ухапване от кърлежи. Видове предавани болести от кърлежите: Лаймска болест; Марсилска треска; Ку-Треска; Кримска-Конго Хеморагична Треска.