КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Молец по сушените плодове

Молец по сушените плодове ( Plodia Interpunctella )

Външен вид: 
Издатината в предната част на главата е основен белег, различаващ Plodia Interpunctella от другите видове молци. Предните крила наполовина са светли, а към върха медно-червени.

Жизнен цикъл:
Най - често срещаният молец в къщите и складовете за хранителни продукти. Основно се храни със зърнени храни, бисквити, ядки и други. Гъсениците се обагрят в цвета на храната. Развива от 2 до 5 поколения годишно. 

Повреди:
Гъсениците атакуват зърно, ядки, какао на зърна, шоколадови изделия, тютюн, билки, подправки, сушени плодове, предимно по складове, шоколадови фабрики, хранителни магазини и др.
В зърнохранилищата се развиват в слоя до 20 см. от повърхността на зърното като образува паяжина.