КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Обикновена полевка

Обикновена полевка ( Microtus arvalis )

Външен вид: 
Полевката достига на големина 12 см, а дължината на опашката й е 3-4 см. Тялото е покрито с гъста сиво-кафява или жълтеникавосива козина. Предните крака имат 4, а задните 5 пръста.

Жизнен цикъл:
Обикновената полевка живее в почвата, където издълбава ходове с диаметър 3-5 см, имащи изход на повърхността. Образува големи колонии, в които има няколко продоволствени камери и 1 до 2 гнезда, които се устройват на дълбочина 15-20 см. Развива 5-6 поколения годишно, а при благоприятни условия е в състояние да се размножава целогодишно. Храни се с подземните и надземните органи на растенията, но нанася повреди и при издълбаването на ходовете си.

Повреди:  
Обикновената полевка е разпространена в цяла Европа и е икономически важен неприятел по пшеницата у нас.