КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Оси

Оси ( Family Vespidae )

Външен вид:
Осите имат продълговато, вталено в средата тяло, шест крака и характерна жълто-черна окраска.
Тялото е с дължина 0,5 - 1,5см.Основният вредител в България е жълтата европейска оса.
 
Какъв е жизненият цикъл на осата?
Водещите социален начин на живот насекоми образуват колонии. Царицата бива оплодена еднократно от търтеите, след което започва да изгражда своето гнездо. Ролята на работничките, впоследствие е свързано с грижа за личинките, тяхното изхранване и защитата на гнездото. 

Вреди:
Лошата слава на осите идва основно от това, че жилят. Ужилванията са болезнени и опасни при алергия към отровата им. Осите не пренасят опасни зарази и се възприемат като полезни насекоми.

Внимание:
Ако около даден обект се наблюдава струпване на насекоми, то вероятно в близост се намира гнездо на оси.