КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Фасулев зърнояд

Фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus)
  •  
  • Външен вид:

Тялото е удълженоовално с тъмнокафяв цвят, нашарен е с по-тъмнокафяви и сиви петна, покрито е с жълто-зелени космици и има дължина 2,5-5мм. Преднегръдът има конусовидна форма и покрива изцяло главата. Твърдите криле са по-къси от тялото и по тях са очертани десет надлъжни ивици, между които се намират по пет тъмни правоъгълни петна.
  •  
  • Жизнен цикъл:

Снася до 200 яйца, на групи по 20-40 върху повърхността на зърната или под обвивките. Ларвите навлизат в семеделите на зърната, където протича развитието. Преди какавидирането ларвата пробива тунел до обвивката на зърното без да я пробива. След имагинирането възрастното насекомо пробива обвивката и излиза в междузърненото пространство. Едно поколение се развива за 42-60 дни.
  •  
  • Повреди:

Храни се предимно с бобови зърна. Може повторно да се репродуцира в сухите варива в складовете.