КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

Черен плъх

Черен плъх (Rattus rattus)

Външен вид:

По - дребен от сивия плъх - дължината на главата и тялото е от 15 - 22 см. Опашката обикновено е по - дълга от тялото - 18-25 см. Козината обикновено е сиво-черна до чист черна на цвят. Възрастните достигат тегло до 155-200 гр. Ушите са дълги и достигнат очите, когато се прилепят напред. Муцуната е тясна и заострена. Козината на плъховете е гладк и мека, сива до черна.
Жизнен цикъл: 
Биологията на черния плъх е подобна на тази на сивия, с тази разлика , че женският ражда 6-10 малки в едно котило, по-слабо устойчив е към ниски температури, сравнен със сивия плъх. Годишно женската на черния плъх  има 6 котила годишно. Плъховете достигат полова зрялост нза 68 дни (2-3 месеца). Двата плъха не се кръстосват помежду си. Обикновено сивия заема мазетата и долните етажи на нападнатата сграда, докато черния обитава дърветата наоколо, високите етажи и тавани. Черния плъх устройва гнездата си навън по близките дървета или вътре по тавана и високите части на сградата. Той е добър катерач и най-често прониква вътре през покрива или като използва различни комуникационни линии, кабели и жици, които допират постройката. Той е в състояние да направи дълги преходи (30-90 м от гнездото си) за да търси храна. Неговото поведение прилича на това на сивия плъх. Предпочита повече растителна храна- семена, пресни зеленчуци и плодове, но също консумира насекоми, голи охлюви, ядки. По-слабо е зависим от човешките хранителни запаси, сравнен със сивия плъх. Предпочита да консумира по-малко храна, на различни места, като обикновено се крие на труднидостъпни места докато яде. Всичко това прави програмите за контрол на черния плъх изключително трудни.

Повреди: 
Заразяват храната. Причинява неудобство в домовете на хората. Разпространява бълхи и различни болести като чума, тиф, салмонелоза, трихинелоза,лептоспироза и др.

Специалистите на КОНТИКИ ООД могат да заложат необходимите количества отрова срещу гризачи (Дератизация) във вашият обект при заявка от ваша страна.