Меню

Дератизация - гризачи


Дератизация - гризачи
Фирма КОНТИКИ е от основоположниците на професионалната дератизация в България, начело със старши научен сътрудник I степен проф. Христо Анастасов Контев.

През осемдесетте години на 20 век проф. Христо Анастасов Контев изпитва в цяла България редица химични вещества на западните фирми, за контрол на битови и полеви гризачи. Внедрява в България антикоагулантните за употреба като нов съвременен метод за контролиране популацията на гризачи.

Като безспорен лидер в дератизацията от десетилетия насам КОНТИКИ извършва професионални обработки срещу гризачи на територията на цяла Североизточна България.

Дератизацията метод и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции и вредители на селскостопанско и друго имущество.Основната цел на дератизацията е да се постигне трайно освобождаване на цели райони или стопанства от гризачи. 

КОНТИКИ ООД работи съгласно наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и дератизации. 

Направи запитване за Дератизация