КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

код: 5031

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВЕТЕРИНАРНИ ОБЕКТИ PACHICO SCOT PL - 5L


PACHICO SCOT PLВИСОКОНЦЕНТРИРАН ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ 

Направи запитване за този продукт

PACHICO SCOT PL с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие,
като областите на действие са дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения, повърхности,които
влизат в контакт с храни, лабораторна посуда, чрез потапяне, повърхности в обекти за интензивно отглеждане на животни и други.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:
Биоцид с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие, като областта на действие включва:
- дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения;
- дезинфекция на повърхности, които влизат в контакт с храни;
- дезинфекция на инструменти/ лабораторна посуда, чрез потапяне;
- дезинфекция на повърхности в обекти за интензивно отглеждане на животни;
- дезинфекция на повърхностите на МПС, превозващи хранителни и животински продукти и суровини;
- дезинфекционни бариери на гранично-пропусквателни пунктове.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:
Биоцидът е концентрат, от който се изготвят водни работни разтвори. Третирането се извършва чрез опръскване, забърсване или потапяне.
Минимално ефективни работни разтвори на на биоцида и време на въздействие:
- Бактерицидно и дрождецидно действие - 0,2% работен разтвор за 30 мин и 0,1% работен р-р за 60 мин.
- Туберкулоцидно действие - 0,4% работен разтвор за 60 мин.
- Вирусоцидно действие - 1% работен разтвор за 2 мин.
- Спороцидно действие - 6% работен разтвор за 60 мин.

АДВ: 
Глутарал - 33.0 g /100g
Дидецилдиметиламониев хлорид 16.0 g /100g

РАЗФАСОВКИ:
1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.

СРОК НА ГОДНОСТ:
3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място без пряка слънчева светлина.


Назад