КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

код: 5030

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВЕТЕРИНАРНИ ОБЕКТИ PACHICO DZF ALD PL - 5L

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВЕТЕРИНАРНИ ОБЕКТИ


PACHICO DZF ALD PL ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ,
ВОДОУСТОЙЧИВИ ПОВЪРХНОСТИ, ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ, ВЕТЕРИНАРНАТА ПРАКТИКА 


Направи запитване за този продукт

PACHICO DZF ALD PL е с бактерицидно, вирусоцидно и спорицидно действие като областите на приложение са дезинфекция на медицински инструменти,
водоустойчиви повърхности, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни, ветеринарни клиники – материали и повърхности и други.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:
Биоцидът е с бактерицидно, вкл. тубуркулоцидно, вирусоцидно и спорицидно действие като областите на приложение включват:
- дезинфекция на медицински инструменти;
- дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни;
- дезинфекция във ветеринарната практика - материали и повърхности, свързани с настаняване или превоз на животни, вкл. дезинфекционни бариери, работни обувки, гуми на транспортни средства, използвани в животновъдните обекти.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:
Биоцидът е концентрат, от който преди употреба се приготвят водни работни разтвори. Дезинфекцията се извършва чрез забърсване, омокряне /опръскване/ или потапяне.

Бактерицидно и фунгицидно действие:
- 0,5% работен разтвор - 15-30 мин.
- 0,25% работен разтвор - 30-60 мин.
Туберкулоцидно действие:
- 1,0% работен разтвор - 60 мин.
Пълно вирусоцидно действие:
- 2,0% работен разтвор - 10 мин.
Вирусоцидно действие по отношение на HIV:
- 2,0% работен разтвор - 2 мин.
Спороцидно действие:
- 2,0% работен разтвор - 60 мин.

АДВ: 
Глутарал - 10.0 g /100g
Четвъртични амониеви съединения 17.0 g /100g

Дидецилдиметиламониев хлорид 8.0 g /100g

РАЗФАСОВКИ:
1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.

СРОК НА ГОДНОСТ:
3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място без пряка слънчева светлина.


Назад