КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

код: 5017

Дезинфектант за повърхности Пачико ДЗФ-БА, PaChico 1KG


Биоцид с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:

дезинфекция на повърхности (фоайета, стълбища, чакални, стени, твърда мебел) в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение
дезинфекция на повърхности, кухненски инвентар, оборудване за приготвяне и съхранение на храни, посуда и прибори за хранене в обекти за производство и търговия с храни

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Биоцид с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:

дезинфекция на повърхности (фоайета, стълбища, чакални, стени, твърда мебел) в здравни и лечебни заведения и обекти с обществено предназначение
дезинфекция на повърхности, кухненски инвентар, оборудване за приготвяне и съхранение на храни, посуда и прибори за хранене в обекти за производство и търговия с храни

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Почистване и дезинфекция на повърхности (здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение):

чрез забърсване/напръскване с 0,5% р-р (5мл препарат в 1л вода)при експозиционно време 4 часа
чрез забърсване/напръскване с 1% р-р (10мл препарат в 1л вода)при експозиционно време 1 час
чрез забърсване/напръскване с 2% р-р (20мл препарат в 1л вода) при експозиционно време 15 минути


РАЗХОДНИ НОРМИС МОП – 100мл/м2, с оросяваща техника – 300мл/м2,
с машини тип Kercher – 150мл/м2

Почистване и дезинфекция на повърхности,оборудване,кухненски инвентар (обекти за приготвяне и търговия с храни):

чрез забърсване с 1% р-р при експозиционно време1 час
чрез забърсване с 2% р-р при експозиционно време 15 минути

Почистване и дезинфекция на кухненска посуда и прибори:
чрез потапяне/накисване в 0,5% р-р при експозиционно време 30 минути

Направи запитване за този продукт


Назад