КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

код: 2024

Димилин 2 ТБ За контрол на ларви на комари


Вид на препарата:
Водоразтворими таблети по 2 гр
Активно вещество:
20 г/кг дифлубензурон
Предназначение:
За контрол на ларви на комари
Начин на прилагане:
Чрез разпръскване на ръка
Особености:
Активното вещество е от групата Регулатори на Растежа на Насекомите. Инхибира хитиновия синтез, като ларвите не могат да се освободят от старата си хитинова обвивка или новата е крехка и недоразвита. Крайният резултат е смърт при превръщането или малко след него и възрастните комари не могат да излетят. Изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.
Остатъчно действие – до 27 дни.
Стандартна доза:
1 таблетка/ 4-8 м3 вода


Назад