КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

код: 2027

НЕОПЕРМИН ПУДРА срещу Мравки, Хлебарки


НЕОПЕРМИН  ПУДРА  

Област на приложение: 
Инсектицид за борба с пълзящи (хлебарки, мравки) насекоми в жилищни помещения, здравни и лечебни заведени, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, индустриални обекти, транспортни средства, ветеринарни обекти, включително обекти за събиране, настаняване, транспортиране и отглеждане на животни. 

Начин на употреба:

НЕОПЕРМИН ПУДРА е готов за употреба инсектицид на прах, съдържащ активно вещество перметрин. Перметрин е фотостабилен пиретроид осигуряващ бърз инсектициден ефект, след като продуктът полепне по крачетата и тялото на вредните насекоми.
НЕOПРЕМИН ПУДРА е подходящ за прилагане в пукнатини, цепнатини и лайсни за скриване на кабели -  места, които пълзящите насекоми обитават или през които преминават.
НЕОПЕРМИН ПУДРА се прилага директно като фин прах, чрез наклоняване на флакона надолу.Да се прилага само на места, недостъпни за деца и домашни животни и да не се допуска дамърсяване на повърхности, кото влизат в контакт с храни. 

Разходна норма:
  • Хлебарки: -- 10-15 g/m=10.5px2;
  • Мравки: 5-10 g/m=10.5px2

За най-добри резултати срещу мравки продукта да се прилага директно върху колонията или гнездото.

Интервал между обработките: 
Обработката може да се повтори при необходимост след няколко дни.

Опаковка: 100 грама


Назад