КОНТИКИ - Контрол на складови и битови вредители

Контрол на складови и битови вредители

Растително-защитни и биоцидни препарати. Фумигация
Дератизация, Дезинсекция и Дезинфекция

код: 5020

Безалдехиден Дезинфектант за повърхности PaChico DZF Ultra 5 L


Предназначение: безалдехиден препарат за дезинфекция на повърхности.

Категории: за болнична хигиена и дезинфекция, почистване и дезинфекция на повърхности.


ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно) и фунгицидно действие, като областите на приложение са: дезинфекция и почистване на повърхности (помещения, апарати, прибори и твърди мебели) в лечебни и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, транспортни средства и санитарно оборудване (мивки, вани, тоал. чинии, вкл. химически тоалетни), изтривалки в здравни лечебни заведения.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
  • чрез забърсване – разходна норма 100 ml/m2;
  • чрез напръскване – разходна норма 300 ml/m2;
  • чрез нанасяне на работен разтвор с водоразпръскваща машина – разходна норма 150 ml/m2.

    Концентрация на работния разтвор и време на действие:
  • 0.25% за 60 минути – бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно;
  • 0.5% за 30 минути или 1% за 15 минути – бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно.

Направи запитване за този продукт


Назад