Меню
ФЕНДОНА Про 1л. против хлебарки, мравки

ФЕНДОНА Про 1л. против хлебарки, мравки

в наличност

Фендона Про е препарат против насекоми хлебарки-препарат від тарганів, мравки, сколопендри ➤ Ценa 165.00 лева ➤ Бърза Доставка ➤ Поръчай онлайн ☎ 0893527129❗️️

165,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Фендона Про е препарат, който се предлага само в оригинална опаковка от 1 л.

Фендона Про и неговото предназначение:
За контрол на германски хлебарки (Blalttella germanica, възрастни, нимфи), мравки (Lasius niger, възрастни), комари (Culex spp., възрастни) и оси (Vespula spp., възрастни), дървенеци (Cimex lectularius, възрастни и нимфи), домашни мухи (Musca domestica, възрастни), в помещения за животни на закрито в птицеферми и люпилни както и на закрито в големи търговски и обществени сгради.
Вид на препарата:
Суспензионен концентрат (СК)

Активно вещество на Фендона Про
Алфа-Циперметрин - 6гр./100гр.
Стандартна доза на Фендона Про:
5/10 мл в 1 литър вода за 20 кв.м площ
Опаковка на Фендона Про
бутилка 1 литър 


Откъде да купя фендона про ? Може да поръчате от нашият онлайн магазин или от физическият ни магазин в град Добрич. 

Фендона Про Употреба 1:
— Приложения, свързани с общественото здраве, в урбанизирани райони (големи търговски/обществени сгради) професионална употреба (обучени професионалисти по реда на Наредба N9 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ бр. 7 от 2018 г.).

Продуктът е течен концентрат, който се прилага чрез пръскане в цепнатини и пукнатини и/или точково за обработка на повърхности на закрито.
Фендона Про се Прилага чрез обикновена ръчна или електрическа пръскачка, пригодена за пръскане под ниско налягане.

При немски хлебарки, мравки и дървеници, продуктът се прилага насочено в пукнатини и пукнатини и/или точково върху целеви зони или области, където насекомите могат да пълзят и да се скрият. Фендона Про

За летящи насекоми продуктът се прилага насочено върху целеви зони или места, където насекомите пребивават. Фендона Про
За приготвяне на работен разтвор, необходимото количество биоцид се прибавя към съответния обем чиста вода и се разбърква добре. Ако има забавяне в процеса между третиранията, е необходимо повторно разбъркване на работния разтвор, преди следваща употреба. Фендона Про или фендона 60 ск 10 мл

Фендона Про Работен разтвор и разходна норма:
5 ml биоцид се разрежда в I литър вода (съотношение 1:200; 0,5% v/v), концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,03% (15 mg активно вещество/т2).
Разходна норма: 1 L работен разтвор/20 m2 ; 25 ml фендона в 5 литра вода за 100 кв.м площ

Фендона Про Остатъчна активност:
Остатъчното действие на продукта варира в зависимост от чистотата и естеството на повърхността, върху която е приложей биоцидът. както и от степента на отлаганията от приложения продукт.
Срещу мравки (Lasius niger), продуктът показва остатъчна активност до I месец, където отлаганията остават ненарушени.
Срещу дървеници (Cimex lectularius) продуктът показва остатъчна активност до З месец където отлаганията остават ненарушени.
Срещу германските хлебарки ефективност се постига само с пресни отлагания.
Срещу комари (Culex spp.) ефективност се постига само с пресни отлагания върху непорьозни повърхности (не и върху порьозни).
Честота на обработките: 1-2 приложения годишно.

Фендона Про Инструкции за употреба:       
Да се третират единствено големи сгради.
Преди употреба етикетът да се прочете.
Преди обработка да се оцени повърхността, която ще се третира (чистота, порьозност и др.).
Разтворът се подготвя за пръскане, като се добавя необходимия обем от продукта към необходимия обем чиста вода и се разбърква. Подходящият обем на продукта се измерва с помощта на дозиращ контейнер Bettix или стандартен дозатор.

Фендона Про - Празната опаковка от биоцида се изплаква трикратно с вода, която се добавя към разтвора за пръскане.
След обработка насекомите, които са влезли в контакт с продукта, показват признаци на нок-даун ефект в рамките на 30 - 60 минути, а забележимо въздействие върху численостга на популацията се очаква в рамките на няколко дни.
Смъртност на германски хлебарки се постига 1 седмица след експозиция на насекомите на третираните повърхности.
Видимо повлияване на дървениците се очаква до 24 часа след експозиция на насекомите на непорести, третирани повърхности, като смъртността се постига една седмица покъсно.
Смъртност на комари (Culex spp.) се постига 2 до 4 дни след експозиция на насекомите на третираните повърхности.
Забележимо повлияване на мухи (Musca domestica) се очаква в рамките на 6 часа след експозиция на насекомите на непорести третирани повърхности, а смъртностга се постига и 24-72 часа по-късно.
Забележимо повлияване на оси (Vespula spp.) се очаква в рамките на 6 часа след експозиция на насекомите на непорести третирани повърхности, а смъртността се постига 24 часа по-късно.
Третираните зони трябва да се проверят отново след 2-3 седмици за наличие на вредители. Когато първоначалното заразяване е било силно или се наблюдава ново заразяване, може да се наложи втора обработка, особено ако първото третиране не е било щателно или са пропуснати техни убежища /места за проникване при първоначалното приложение. За контрол на дървениците се изисква поне едно допълнително третиране.

Фендона Про Достъп на хора и животни до третираните зони е разрешен след изсъхване на повърхностите от нанесения разтвор и добро проветряване.

Мерки за предотвратяване на риска:
Да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали при боравене с продукта (материалът на ръкавици трябва да е посочен от притежателя на разрешителното в информационния лист за безопасност). Да се носи защитно облекло (поне тип 6, EN 13034). Да се третират единствено големи сгради.
Достъп на хора и животни до третираните зони е разрешен след изсъхване на повърхностите от нанесения разтвор,
Продуктът не трябва да се прилага в присъствието на животни.
За се избягва продължителен контакт на домашни любимци, особено котки, с третираните повърхности.
Да не се използва директно върху или в близост до повърхности или прибори, които могат да бъдат в пряк контакт с храни, фуражи, напитки и животни.
Да не се замърсяват храни, съдове за храна или повърхности, които влизат в контакт с храна.
Да не се нанася върху участъци, подложени на рутинно мокро почистване.

Фендона Про Употреба 2:
Приложение в селското стопанство в помещения за животни — масова и обучени професионалисти по реда на Наредба .N2 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ бр. 7 от 2018 г.)

Фендона Про Продуктът е течен концентрат, който се прилага като груб спрей (струя с едри капки) за обработка на повърхности на закрито.
Специално внимание трябва да се обърне на пукнатини, цепнатини и на местата, които служат като местообитание и където насекомите преминават, кацат или укриват.
Прилага се чрез обикновена ръчна или автоматична пръскачка, оборудвана за получаване на груб спрей при ниско налягане.
При масовите потребители нанасянето на Фендона Про е посредством портативна пръскачка или пулверизатор.

Фендона Про За приготвяне на работен разтвор, необходимото количество биоцид се прибавя към съответния обем чиста вода и се разбърква добре. Ако има забавяне в процеса между третиранията, е необходимо повторно разбъркване на работния разтвор, преди следваща употреба.

Фендона Про Работен разтвор и разходна норма:

Ниска доза: 5 ml биоцид се разрежда в 1 литър вода (съотношение 1:200; 0.5%). Концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,03% (15 mg активно вещество/т2).
Високата доза: 10 ml биоцид се разрежда в I литър вода (съотношение 1:100; 1.0%). концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,06% (30 mg активно вещество/т2).

Разходна норма: 1 L работен разтвор/20 m2 .

Ниските дози се използват при ниска степен на заразяване и високи хигиенни условия.
Високите дози се използват при високо ниво на заразяване и/или ниски хигиенни условия.

Фендона Про Остатъчна активност:
Остатъчното действие на продукта варира в зависимост от чистотата и естеството на повърхността, върху която е приложен биоцидът, както и от степента на отлаганията от приложения продукт.
Срещу мравки (Lasius niger), продуктът показва остатъчна активност до I месец, където отлаганията остават ненарушени.
Срещу германските хлебарки ефективност се постига само с пресни отлагания. Понякога при тях Фендона Про не е достатъчна за контролиране на популацията. Поради тази причина Ви предлагаме да прочетете тази статия:
ГЕЛ ПРОТИВ ХЛЕБАРКИ МАГНУМ АДВИОН, МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ!
Срещу комари (Culex spp.) ефективност се постига само с пресни отлагания върху непорьозни повърхности при ниска доза и върху порьозни и непорьозни повърхности - при висока доза.
Срещу оси (Vespula spp.) се постига остатъчно действие до З месеца само на непорьозни повърхности.
Честота на обработките: 4 приложения годишно.

Фендона Инструкции за употреба:
Преди употреба етикетът да се прочете.
Преди обработка с Фендона Про, да се оцени повърхността, която ще се третира (чистота, порьозност и др.).
Разтворът се подготвя за пръскане, като се добавя необходимия обем от продукта към необходимия обем чиста вода и се разбърква. За масовите потребители подходящият обем на продукта се измерва с помощта на дозиращото устройство, предоставено в опаковката на продукта. За професионални потребители, подходящият обем на продукта се измерва, като се използва контейнерът за дозиране ”Битрикс” или стандартно дозиращо устройство. Празната опаковка от биоцида се изплаква трикратно с вода, която се добавя към разтвора за пръскане.
След обработка насекомите, които са влезли в контакт с продукта, показват признаци на нок-даун ефект в рамките на 30 - 60 минути, а забележимо въздействие върху численостга на популацията се очаква в рамките на няколко дни.
Смъртността на хлебарките се постига 1 седмица след излагане на насекомите на третираните повърхности.
Смъртността на комарите се постига 48 часа след излагане на насекомите на третираните повърхности.
Забележим нок-даун ефект при оси се очаква в рамките на 6 часа след контакт на насекомите с непорьозни третирани повърхности, като смъртността се постига след 24 часа. Третираните зони трябва да се проверят отново след 2-3 седмици за наличие на вредители. Когато първоначалното заразяване е било силно или се наблюдава ново заразяване, мож-е да се наложи втора обработка, особено ако първото третиране не е било щателно или са пропуснати техни убежища [места за проникване при първоначалното приложение. Достъп на хора и животни до третираните зони е разрешен след изсъхване на повърхностите от нанесения разтвор и добро проветряване.

Фендона Важно:
Стратегии за управление на развитие на резистентност при Употреба1 и Употреба2:
където е възможно, препоръчва се третиранията да се комбинират с нехимични мерки.
За да се избегне възможностга за развитие на резистентност на насекоми към продукта, обработките трябва да се редуват с употреба на алтернативни инсектицидни продукти, които имат различен механизъм на действие.
При потвърждение на резистентност незабавно да се спре употребата на продукта и да се премине към инсектицид с алтернативен начин на действие. Чрез отстраняване на селекционния натиск резистентните индивиди ще бъдат премахнати с времето и чувствителността на популацията ще се възстанови.
  • Фендона цена - ТОП
  • Фендона срещу бълхи и хлебарки
  • фендона 60 ск 10 мл
публикувано на 20/04/2024
Преслав Тодоров
бърза доставка, благодаря

В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 2077
Потребителски рейтинг 10 / 10
Марки BASF
Предпазни Мерки
GHS08 - Опасност за здравето GHS09 - околна среда
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P391 Да се събере разлятото.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H400 Много токсично за водните организми.
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.