Меню
Pyregreen 5.0 Chrysanthemum cinerariaefolium

Pyregreen 5.0 Chrysanthemum cinerariaefolium

в наличност

Chrysanthemum cinerariaefolium и Tanacetum cinerariifolium, Топ продукт за влажна дезинсекция срещу насекоми

96,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Всеки наш клиент получава безплатен информационен бюлетин за кърлежите, както и консултация за препарати против кърлежи.

Концентриран течен инсектицид с бърз knock down ефект за битови и граждански нужди.
Биоцида е за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови комари, молци по храните (Plodia interpunctella), брашнен бръмбар (Tenebrio molitor), на закрито и открито около сгради или паркове и градски градини (когато се третира срещу комари).

Може да се използва в частни и индустриални сгради, вкл. хранително-вкусовия сектор (места за производство, обработка, съхранение, търговия и консумация на храни), обекти с обществено предназначение, здравни и лечебни заведения, складове и помещения за индустриално производство и преработка (на цигари, хартия, кожа, текстил, дървообработка), транспортния сектор (лични и обществени превозни средства, чакални, зони на летища и пристанища), ветеринарната област (лечебници, развъдници, места за настаняване и отглеждане) и открити обществени места (паркове и градини, булеварди, къмпинг зони и др.).

Активно Вещество:
Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със свръхкрити- чен въглероден диоксид – 2.5 g /100 g

Биоцидът е концентрат, от който преди употреба се приготвят водни работни разтвори. Третирането може да се извършва с помощта на електрически, ръчни или гръбни пръскачки, пулверизатори и/или оборудване за атомизиране или небулизиране (студен аерозол) или термо-небулайзер (топъл аерозол), в зависимост от вида на употребата и зоните, които подлежат на обработка. При приложение срещу комари на открито в паркове и градини, продуктът трябва да бъде равномерно разпръснат, като се избягва стичане на капки от нанесения работен разтвор.

Срещу летящи насекоми (мухи, молци по храните, комари, вкл. тигрови):Приготвя се воден работен разтвор с концентрация 0.8 % (80 mL продукт в 10 L вода).- на закрито: обработват се повърхностите, по които насекомите кацат гнездят, преминават или се укриват (по стени, подове, ъгли, щори и сенници);-на открито: обработват се външните стени на сградите, тротоари и др.Разходна норма: 1 L работен разтвор на 10-15 m2

Срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) на закрито:Приготвя се воден работен разтвор с концентрация 0.8 % (80 mL продукт в 10 L вода). Обработват се повърхностите, по които насекомите гнездят, преминават или се укриват (под, зад и около мебели и оборудване, мивки, подове, ъгли, цепнатини и пукнатини в стените, около рамки на прозорци и врати и др.)Разходна норма: 1 L работен разтвор на 10-15 m2.

 Третиране на зелени площи срещу комари:Биоцидът се разрежда във вода до 2% (200 mL продукт в 10 L вода) и се пръска чрез небулизатор, атомизатор или електрическа пръскачка. Препоръчително е да се осигури равномерно навлажняване на растителността, като се избягва стичането.

Студен аерозол на закрито: Биоцидът може също да се смесва с разтворители от растителен произход  (200 mL продукт в 10 L разтворител за използване със студен aeroyol (ULV) за пръскане на закрито при доза от 0.5 L разтвор на 1000 m3.Този начин на употреба е разрешен само за професионални потребители.

Формулация: Течност
Опаковка: 1 литър

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни и др. Да се пръска на места недостъпни за малки деца и домашни животни. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.По време на употреба да не се замърсява храни, напитки или контейнери, предназначени да ги съхраняват.

Ако продуктът се използва на места, заети за дълги периоди, и в спални помещения, помещенията трябва да се проветрят добре преди последващо обитаване.
Да не се използва в концентрирана форма и да се следват инструкциите на производителя.
След работа с продукта или в случай на замърсяване, кожата да се измие обилно със сапун и вода.
Да не се прилага директно върху животни. Не е за селскостопанска употреба.
В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 2035
Марки Orma
Размер продукт 24 х 8
Размер на опаковка 30 х 15
Предпазни Мерки