Меню
Санифорт таблетки 1кг кутия

Санифорт таблетки 1кг кутия

в наличност

Санифорт таблетки за дезинфекция Добрич Варна Шумен ➤ Топ ценa 36.00 лева ➤ Бърза Доставка ➤ Поръчай онлайн ☎ 0893527129❗️️

36,00 лв
Преглед на пратката
Безопасно пазаруване
Санифорт таблетки, какъв вид биоциден дезинфектант е това?: 

Широкоспектърен високоефективен концентриран препарат на базата на натриев дихлоризоцианурат дихидрат във формата на таблети. Намира широко приложение за дезинфекция на всякакви водоустойчиви повърхности. Представлява изключително ефективен при много ниски концентрации препарат с бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно, алгицидно и спороцидно действие.

Санифорт таблетки разрешително: 

Какъв е спектър на действие на хлорните таблетки?:
Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно, алгицидно и спороцидно.

Свойства и приложение на биоцида:
САНИФОРТ ефервесцентни таблети представлява висококонцентриран препарат на хлорна основа. Съдържащият се в него натриев дихлоризоцианурат притежава мощно гермицидно действие върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протозоа, водорасли, вируси и спори. САНИФОРТ се използва под формата на воден разтвор, в който лесно, бързо и напълно се разтваря. Нивото на свободен остатъчен хлор, необходимо за гермицидния ефект на препарата, се постига незабавно.
Работният разтвор на препарата не се инактивира от органична материя, отделя слаба, недразнеща миризма на хлор, но след употреба не оставя никакъв неприятен мирис. Няма специални изисквания за температурата и твърдостта на водата при изготвянето му и е годен за употреба до 7 дни при съхранение на тъмно и прохладно място. Има слаб избелващ ефект.Външен вид: ефервесцентни таблети с бял цвят.рН на разтвор (1%) 5,5- 7,0

Активни вещества:
Натриев дихлоризоцианурат (дихидрат):
- Гранулат: 99g /100 g (активен хлор 53-56g)
- Ефервесцентни таблети от 3.3g: 2.5g/таблета, (активен хлор 1.3g)

Условия за съхранение:
На сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от запалителни източници, храни и напитки при температура под 35°С

Приготвяне на работни разтвори и начин на приложение:
За обща дезинфекция
Санифорт ефервесцентни таблети е висококонцентриран препарат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време на въздействие (виж Таблицата за дозиране по-долу).
За приготвяне на работни разтвори към водата се прибавя съответния брой ефервесцентни таблети. Разтворът е готов за употреба след около 5 мин при равномерно разбъркване.
В зависимост от третираните обекти дезинфекцията се извършва посредством забърсване, напръскване, потапяне или омокряне. След изтичане на експозиционното време не е необходимо последващо изплакване с вода.
При изграждане на дезинфекционни бариери, дезинфекцията се извършва чрез преминаване през бариерата.

Дезинфекция на питейна вода и вода в плувни басейни.
При прилагането на Санифорт ефервесцентни таблети за дезинфекция на вода в плувни басейни препаратът се дозира съобразно качеството (хлорпоглъщаемост) и количеството на водата, като след 30 минутен контакт с вода, концентрацията на свободен остатъчен хлор следва да бъде в границите: 0.2-0.5 mg/L.
При използване на Санифорт ефервесцентни таблети, отбройте необходимото количество.
Разпръснете препарата директно върху повърхността на третираната вода.

Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС EN ISO 7393-2001

Предпазни мерки:
При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
При контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун.
При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
Третиране на отпадъчни количества и опаковки.
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка: 1 кг кутия таблетки х 3.3 гр - 303 таблетки
Срок на годност: 3 години от датата на производство
 
публикувано на 28/01/2024
Теодора Търновска
много бърза доставка, благодаря ви

В срок от 30 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, ако са спазени следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и няма видими следи от употреба).
2. Не са налице повреди причинени от неправилна употреба.
3. Запазена цялост на оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, касова бележка или гаранция на продукта, в случай че е имало включени такива. 
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
5. Възстановяването на сумата по върнатите стоки ще бъде направено по банков път в 14 дневен срок в банкова сметка посочена от клиента упражнил правото си на отказ.

ВАЖНО: Условията не важат за препарати и продукти, които са отворени или използвани.

Изтегли от ТУК Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Адрес за връщане и замяна:
гр.Добрич ул.Иван ХаджиВълков 1  тел: 058/603219 email: info@kontiki.bg
Допълнителна информация
Код 5022
Потребителски рейтинг 10 / 10
Марки ЖИВАС
Предпазни Мерки
GHS09 - околна среда
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.